Złącza typu "Euro" - DIN 28450 - katalog firmy Vega 2020 r