Logo

SiteSentinel

Zaawansowane Systemy Zarządzania Paliwami oraz Detekcji Wycieków

TankGaugeMain

SiteSentinel1SiteSentinel Model 1

System łączący wszystkie podstawowe funkcje z zakresu monitoringu, kontroli szczelności oraz zarządzanie paliwami na stacji paliw. Nowoczesna koncepcja systemu jest oparta o wykorzystanie idei graficznych znaków, prezentujących informacje na temat bieżących stanów magazynowych paliw, alarmów, historii dostaw oraz testów szczelności zbiorników.
SS1ScreenObsługa systemu przez personel stacji jest maksymalnie uproszczona i nie wymagająca czasochłonnych szkoleń.

Bariery iskrobezpieczne systemu SiteSentinel 1 pozwalają na jednoczesną kontrole sond pomiarowych typu 924 Level 1, oraz szeregu typów czujników nadzoru szczelności instalacji paliwowej: czujniki paliw płynnych, oparów, wód gruntowych, itp. Takie oprzyrządowanie pozwala na alarmowanie użytkownika o wszelkich stanach alarmowych w parku zbiorników, jak i poza nim (studzienki piezometryczne). System alarmuje o przepełnieniach, niskim poziomie paliw, pojawieniu się wody w zbiornikach, wysokich stanach czujników. Unikalną funkcją realizowaną przez system “SiteSentinel 1” jest DYNAMICZNE testowanie szczelności zbiorników, tzw. “ALD”, zgodnie z obowiązującymi normami EPA (0,378 litra/godz.). System pozwala na precyzyjne zaprogramowanie parametrów stacji i zbiorników gwarantując tym samym najwyższej jakości pomiary poziomów i objętości wg przepisów G.U.M.

SiteSentinelProbePonadto SiteSentinel 1 poprzez możliwość komunikacji z systemami kasowymi, POS oraz komputerami zaplecza stanowi czynny element systemu zarządzania stacją paliw.

SiteSentinel2SiteSentinel Model 2

System SiteSentinel 2 oprócz standardowych funkcji realizowanych przez SiteSentinel 1 posiada dodatkowe możliwości stanowiące o jego szerokim spektrum zastosowań: system może kontrolować do 128 sond i czujników w dowolnej kombinacji. Oprogramowanie systemu jest oparte na zasadzie “Menu”, które prowadzi, zarówno programującego jak i obsługującego system, poprzez wszystkie konieczne etapy.
SiteSentinel 2 we współpracy z systemami kontroli dystrybutorów pozwala realizować funkcję automatycznego litrażowania zbiorników. Metoda ta, oprócz niskich kosztów, gwarantuje wysoką dokładność i rzetelność pomiarów. Raporty godzinowe, dzienne oraz okresowe pozwalają na pełną kontrolę paliw z uwzględnieniem zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w zbiornikach, dokładności dystrybutorów itd. Raporty systemu dostępne są w postaci wydruków oraz na dużym wyświetlaczu systemu.