Pistolet samodzielnego tankowania LPG ZVG 2

Posiadamy w ofercie pistolet samodzielnego tankowania [...]